Foreldre til mobbeoffer

Foreldre av mobbeofre

Foreldre av mobbeofre er en glemt gruppe. Svært mange foreldre av mobbeofre sliter med etterreaksjoner som sorg, sinne, bitterhet, frustrasjon og andre psykiske følger.

Det finnes ingen i samfunnet som automatisk tar seg av foreldre av mobbeofre. Derfor er det laget et lukket internettforum for disse foreldrene.

Dette fo
rumet fungerer som en selvhjelpsgruppe. Her inne møter man kun andre foreldre som forstår de følelsene og spørsmålene man sitter med.

Man får tilgang ved å sende mail til: mor.til.mobbeoffer@gmail.com

Kunnskapsdepartementet

Viser til e-post mottatt 17. august 2009 vedrørende mobbing. Dessverre er det slik at mobbing er noe som berør mange. Det er derfor viktig og positivt at flere engasjerer seg i kampen mot mobbing slik dere har gjort gjennom opprettelsen av gruppen ”Stopp mobbingen” på Facebook og gjennom nettsiden http://www.stoppmobbingen.net/

Opplæringsloven § 9a slår fast at alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø som fremmer helse og trivsel. Elever og foreldre har rett til å klage dersom dere opplever feil og mangler ved skolemiljøet og be om at dette blir rettet opp, jf. opplæringsloven § 9a-3. Skolen plikter å ta slike henvendelser alvorlig og følge dem opp. Dersom det ikke følges opp, eller klager ikke er fornøyd med tiltakene, kan man klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen skal gi råd og veiledning i alle spørsmål som angår opplæringen.

Regjeringen og Kunnskapsdepartementet legger stor vekt på arbeidet mot mobbing. Gjennom Manifest mot mobbing, som ble underskrevet av regjeringen og sentrale nasjonale parter 12.februar 2009, har partene forpliktet seg til å gjennomføre en rekke tiltak som skal bidra til å hindre mobbing på skolen eller andre arenaer der barn oppholder seg. På Utdanningsdirektoratets nettsider kan dere lese mer om dette manifestet og hva som gjøres for å bekjempe mobbing i skolen:

http://www.utdanningsdirektoratet.no/Tema/Laringsmiljo/Manifest-mot-mobbing/

Deres engasjement for å bekjempe mobbing gjennom opprettelsen av gruppen ”Stopp Mobbingen” er et viktig bidrag i kampen for å bekjempe mobbing og for å synliggjøre hvor alvorlig mobbing er for de som utsettes for dette. Vi ønsker dere lykke til videre.

Med vennlig hilsen

Zeshan A. Shakar

Førstekonsulent

Kunnskapsdepartementet

Opplæringsavdelingen

Nyeste kommentarer

16.04 | 12:56

20 000.000 kr personer som är i behov med en ränta på tre procent 3% återbetalas under 35 år gammal. Kontakta mig
E-post:luciana.salvatore147@gmail.com

...
13.04 | 08:00

Здравствуйте! Мне необходима ссуда в сумме до 15000$ на срок от 60 до 72 месяцев ,но только без предоплат до получения средств на мой счет и без оплаты за банковский ( почтовый) перевод . Все расходы должны быть заложены в общую сумму кредита с последующ

...
08.04 | 00:55

Ansøg om et hurtigt og bekvemt lån for at betale regninger og at starte en ny finansiering dine projekter til en billigste rente på 2%. Kontakt os i dag via: el

...
08.04 | 00:53

Ansøg om et hurtigt og bekvemt lån for at betale regninger og at starte en ny finansiering dine projekter til en billigste rente på 2%. Kontakt os i dag via: el

...
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE