innlegg fra 2011

Din overskrift
Brev av 9. oktober 2011
Oppfølgingsbrev til Kunnskapsministeren
Fullstendig brev på link:
http://www.stoppmobbingen.net/26952517

Brev av 27. september 2011
Til alle på Stortinget!
Fullstendig brev på link:
http://www.stoppmobbingen.net/26952513

Brev av 26. september 2011
Kunnskapsminister vennligst forlat din stilling!
Fullstendig brev på link
:
http://www.stoppmobbingen.net/26952533

Vårt mål er at alle skoler følger elevenes arbeidsmiljølov. Vi vil også ha stort fokus på oppfølging av dem som utsettes for mobbing samt dem som mobber.

Måten vi skal lykkes med er å sette spørsmålstegn ved resultatene. Det er ikke nok å ha fine planer og rutiner hvis dem ikke fører til gode løsninger. Ingen sak er løst før alle parter har fått nødvendig hjelp og oppfølging!


Til alle på stortinget!

 

                                Hov 270911

 

 

Vi krever å få en kunnskapsminister som ivaretar barn!

 

    

Vår forening sendte i går en mail til Kunnskapsminister Kristin Halvorsen der vi ber henne trekke seg fra sin stilling!

 

Årsaken er at hun i går på Kunnskapsdepartementets hjemmeside varslet at hun allikevel ikke etablerer nasjonalt elevombud for grunnskolen! Overskriften er ’Elevenes stilling styrkes i mobbesaker’ Dette er direkte løgn, hennes avgjørelse fratar barn som mobbes sikkerhet. I løpet av Kristin Halvorsen sin fartstid som Kunnskapsminister så har det ikke kommet et tiltak som hjelper der barn mobbes og skolene svikter!

 

Vi har i to år gjentatte ganger sendt henvendelser om manglende rettssikkerhet. Det at barn ikke har rettssikkerhet i forhold til psykososialt miljø er understreket i utredningen til Universitetet i Oslo, samt i rapport fra Barneombudet!   

 

Som foreldreforening så krever vi handling nå!

 

-Barn MÅ sikres hjelp når skolene svikter!

 

-Det må innføres sanksjonsmuligheter ovenfor rektor/skole/skoleeier!

 

-Opplæringslovens §9a-7 må formuleres så den kan brukes i en rett, ikke mulig i dag!

 

-Det må etableres en ’havarikommisjon’ som undersøker saker som har gått galt!

 

-Det må settes krav til omg handling i mobbesaker!

 

-Det må innføres plikt til enkeltvedtak i alle mobbesaker!

 

-Enkeltvedtakene må registreres, dette er eneste målbare faktor der man ser om skolene faktisk følger opp mobbesaker!

 

-Vi må få en Kunnskapsminister som tar barn på alvor!       

 

 

 

-Vi må få et ombud minimum fylkesvis som kan bistå der skolene svikter, dette ombudet må ha mulighet til å bruke sanksjoner ovenfor skole/skoleeier!

 

 

 

Kunnskapsministeren viser til Leder for FUG sin uttalelse om at man skal ha som utgangspunkt at skolene og skoleeierne skal løse mobbesaker! Det er vi helt enig i,men det er for mange som ikke greier dette og da må barna det rammes sikres hjelp, i dag er ikke det mulig!

 

Som stortingsrepresentanter så er det dere som har makt til å hjelpe barn. Vi oppfordrer dere til tverrpolitisk gå sammen å sikre at våre punkter blir oppfylt så raskt det lar seg gjøre!

 

Det går over 610000 barn i Grunnskolen! Man kan anta at ca 10% mobbes. Dvs at dere nå har ansvaret for å sikre denne gruppen hjelp!

 

Hvert år så tar et antall små barn livet sitt pga mobbing! Det er opp til dere nå, å innføre systemer som kan sikre at barn får et trygt psykososialt miljø i alle landets skoler! 

 

 

Som foreldreforening er det viktig for våre medlemmer å få tilbakemelding på hvilken partier og politikere som nå  kan love å sette våres punkter på dagsorden, og dermed sørge for barns fremtidige muligheter til å unngå å bli ødelagte av mobbing i skolen!

 

Vi synes signaleffekten er så viktig at vi etter ei uke kommer til å gå ut med hvor mange representanter fra hvert parti som støtter kravet om å få innført rettssikkerhet for barn i mobbesaker!

 

 

 

Mvh

 

Tore Sveum

Leder Stopp Mobbingen

Mob 91560020

 

 

Kopi: Mail til Kunnskapsminister                         

                                                                                    Kunnskapsminister

Kristin Halvorsen

 

                                             Hov 09/10-11

 

Ditt brev av 27092011

                                                                                    

 

 

Opplæringslovens § 9a, veileder til loven, samt rundskriv fra

Utdanningsdirektoratet gir utmerket informasjon til skole/skoleeier om hvordan loven skal tolkes og brukes.

 

Hovedutfordringen er opplæringslovens § 9a-7 som dreier seg om straff. Denne er i dag ikke aktiv, dvs. at den ikke kan brukes!

 

Dette er kjent for skolene/skoleeierne. Vi erfarer at loven ikke følges. Brudd på loven har heller ingen konsekvens.

 

Det betyr i klartekst at en mobbesak ved en skole, der skolen ikke følger intensjonene i loven, der har ikke elev/foresatte noen mulighet til å få hjelp. Med det så mener vi da at klagemuligheten man har til Fylkesmannen, i praksis, ikke er til hjelp for disse elevene! Eneste muligheten disse elevene har er å bytte skole. Det betyr at de skolene dette gjelder bare kan fortsette å ignorere loven. Problemene løses ved at den mobbeutsatte tvinges fra skolen i praksis!

 

For familiene dette gjelder så medfølger det enorme belastninger. Disse belastningene tar heller ingen ansvar for!

 

Dermed kan ikke vi se at det å styrke barneombudet med flere stillinger vil påvirke situasjonen for de elevene der skolene svikter. Barneombudets mulighet til å hjelpe begrenser seg til å veilede om klagemulighetene, noe som i praksis ikke hjelper elevene det gjelder i skissert eksempel!

 

I vårt brev av 26. september 2011 oppfordret vi deg til å fratre som kunnskapsminister, underforstått at du ikke vil ta ansvar for barna vi jobber for!

 

Vi vil ha din forsikring om at du omgående sørger for at barna som sviktes av skolene får hjelp, altså rettssikkerhet!

 

Vi vil også ha din forsikring om at familier som må flytte sine barn pga. skoler som ikke følger opplæringslovens § 9a, kompenseres økonomisk!

 

Til slutt vil vi ha din forsikring om at skoler som ignorerer opplæringslovens § 9a kan straffeforfølges, altså at det får konsekvenser for skolene å ødelegge våre barn! (§ 9a-7). Vi vil her understreke at loven baserer seg på elevens subjektive opplevelse. Det må strafferettslig bety at elevens vurdering legges til grunn som en fasit, så må det være opp til skolene å redegjøre for hvordan dem da har håndtert dette. Altså en omvendt bevisbyrde! Årsaken er at vi erfarer at de skoler som ikke følger opp mobbesaker, ofte benekter at det er mobbing. Det er da brudd på føringene i § 9a!

 

Vi vil også påpeke at pr. i dag så finnes det intet system for å registrere om skolene følger opp mobbesaker. Derfor er det ikke mulig å evaluere hvordan lovpålagte antimobbeprogram faktisk virker!

 

Vi vil anbefale alle skoler til å bruke enkeltvedtak i alle saker som dreier seg om psykososialt miljø, samt registrering av vedtakene hos skoleeier! Det vil gi grunnlag for å evaluere hvilke løsninger som faktisk fungerer.

 

Vi ber om en rask avklaring på de 3 punkter vi konkret har spurt om, sånn at vi kan vurdere hvordan vi fremover best kan bidra til effektiv hjelp i alle sakene vi bistår med!

 

Kan du ikke imøtekomme disse 3 punktene så er vår vurdering at du da igjen bekrefter at du ikke vil ivareta våre barns rettssikkerhet ved våre skoler!

 

 

 

Mvh

 

Tore Sveum

Leder Stopp Mobbingen

 

 

 

Nyeste kommentarer

16.04 | 12:56

20 000.000 kr personer som är i behov med en ränta på tre procent 3% återbetalas under 35 år gammal. Kontakta mig
E-post:luciana.salvatore147@gmail.com

...
13.04 | 08:00

Здравствуйте! Мне необходима ссуда в сумме до 15000$ на срок от 60 до 72 месяцев ,но только без предоплат до получения средств на мой счет и без оплаты за банковский ( почтовый) перевод . Все расходы должны быть заложены в общую сумму кредита с последующ

...
08.04 | 00:55

Ansøg om et hurtigt og bekvemt lån for at betale regninger og at starte en ny finansiering dine projekter til en billigste rente på 2%. Kontakt os i dag via: el

...
08.04 | 00:53

Ansøg om et hurtigt og bekvemt lån for at betale regninger og at starte en ny finansiering dine projekter til en billigste rente på 2%. Kontakt os i dag via: el

...
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE